#1

שירות חדש שמנסה להמחיש לנו עד כמה הזויים אנחנו מציע לכל אחד לשכור עוקב אמיתי ליום אחד, שיבלוש אחריכם ובסוף היום ישתף אתכם בתמונה נבחרת
לכתבה המלאה