#1

גוגל סוגרת שירות שלא זכרתם שמגבה את התמונות שלכם. ודאו שהכל שמור כדי שתמונות חשובות לא תעלמנה
לכתבה המלאה