#1

מ'כן, אדוני' ל'בואו נדבר על זה'

ההתפתחויות העיקריות בכוח העבודה בישראל והשפעותיהן של גישות מודרניות שינו באופן מהותי את מאפייני הניהול. כיום המנהל הוא לא רק גבר שאחראי על אנשים, אלא משאב משמעותי במערך הידע של החברה או הארגון

המאה ה-20 הביאה איתה תמורות מרחיקות לכת בעולם וחלו בה גם שינויים במבנה הכלכלית העולמית. עם תחילת המאה הקודמת ונפילת הגוש הקומוניסטי, החלו עובדים להיאבק על זכויותיהם ומדינות רבות עברו לכלכלה קפיטליסטית. המעבר נתמך בתהליכי הפרטה שונים והביטוי הבולט ביותר לכך הוא השינוי בתפקידו של המנהל.
מאפייני הניהול במאה ה-20

אפשר להצביע על מספר מאפיינים קלאסיים של הניהול במאה ה-20. ראשית, המנהל היה גבר ורוב המדינות המערביות איישו את תפקידי המפתח גברים בין טווח הגילאים 32-54. המנהל צמח מתוך הארגון והחברה ובילה את רוב הקריירה שלו באותו מקום עבודה. עיקרה של פעילות הניהול באותן שנים הייתה לגרום להגברת התפוקה, להוריד עלויות ייצור ולשלב בין תפקודי שיווק, מימון ותפעול.

שנית, עבודתו של המנהל ברמה המעשית התמקדה בניהול הלוגיסטיקה הנדרשת לתמיכה בייצור. הוא עסק גם בניהול המלאי הדרוש לארגון להשגת מטרותיו וכמובן בניהול העובדים. המנהל היה אחראי על מדידה ובקרת עבודה והמלצותיו יושמו באופן מיידי. על אף שהפעילות התעשייתית הייתה בהיקפים גדולים, מתקני הייצור היו פשוטים יחסית וניהול הפעילות היצרנית נשאר בידי ההנהלה הבכירה.

לקראת אמצע המאה ה-20 ועם הרמות החדשות של מורכבות הייצור, לא יכול היה המנהל לבצע את עבודתו ללא שיטות אנליטיות מתוחכמות. גם תנאי העבודה השתפרו וגישות חדשות במשאבי אנוש החלו למצוא את דרכן למשרדי ההנהלה.
החידושים של המאה ה-21: ניהול ידע ומשאבים

כיום הידע לא מרוכז רק בידי המנהלים או בעלי השררה. אפשר לראות זאת במוסדות הציבור, בבתי הספר וגם במפעלים, בחברות ובארגונים. המאה ה-21 הביאה איתה לא פחות שינויים טכנולוגיים והיא בעיקר הציגה בפני הציבור הרחב את האינטרנט. כיום העובד יכול לבדוק את דוח הרווח וההפסד של החברה לא פחות מאשר המנכ"ל. אלו שינויים שחייבו התאמה גם מבחינת סגנון הניהול וגם מבחינת איוש התפקידים.

בניהול המודרני אין חובה לגייס גבר לתפקידים בכירים. מעל 31% מהמשרות הבכירות בישראל בשנת 2014 אוישו על ידי נשים במשרה מלאה, וההשערה הרווחת היא שהנתונים הללו עוד יעלו. באירופה ובארצות הברית אחוז הנשים שעובדות בתור מנהלות כבר מגיע ל-40% ומעלה ולכן יש לאן לשאוף.

מעבר לכך, הניהול עצמו הוא כבר לא של אנשים - אלא של ידע ומשאבים. היות והידע פתוח ופרוץ לכולם, המנהל צריך לדעת כיצד לשלוט ולהשתמש בו למטרות החברה והארגון. כאן אין הבדל בין ניהול של עסק פרטי, מפעל תעשייתי או חברת היי-טק. מנהלים נזקקים להכנה טובה יותר מאשר בעבר והם נדרשים לשלוט בטכנולוגיות חדשות.

עליהם להיות מסוגלים לטפל במערכות ייצור, להיות קשובים לצרכי העובדים ולהתמחות במערכות מידע מורכבות. המנהל המודרני יעדיף לדבר עם העובדים על הבעיות השונות והוא יימנע מהטלת סנקציות לצרכי אכיפת משמעת.
איך משיגים את הכלים הנדרשים לניהול מודרני?

על מנת לנהל חברה במאה ה-21 יש צורך בקבלת כלים. אפשר לעשות זאת באמצעות קורס ניהול מערכות מידע ותוך כדי צבירת ניסיון מעשי. הקורס מיועד גם לסטודנטים צעירים שעושים את צעדיהם הראשונים בתחום הניהול, או למנהלים שמעוניינים להעשיר את ידיעותיהם ולקבל הסמכה.
הקורס בנוי על צירי למידה שונים (הציר העסקי, הניהולי והטכנולוגי) והוא מרכז את הנושאים לפיהם המנהל נמדד.