#1

להגביל, להקשיב להנחיות- אבל במידה, ולראות גם את הצדדים החיוביים בסיפור: בעקבות ההנחיות החדשות, בדקנו כמה, מתי ואיך כדאי לחשוף את הילדים למדיות השונות?
לכתבה המלאה