#1

לסנדיסק מרכזי פיתוח בכפר סבא, בעומר ובתפן, המעסיקים יחד 650 עובדים. הרכישה תבוצע במזומן ובמניות וצפויה להיסגר עד הרבעון השלישי בשנה הבאה
לכתבה המלאה