#1

מחלות מין, תרופות שאנחנו נוטלים או אפילו את המשקל שלנו: בדקנו מה אנחנו מתביישים לספר למי שאליו אנחנו באים כדי לקבל עזרה
לכתבה המלאה