#1

כתבה:
http://www.goal.com/en/articolo.aspx?contenutoid=617385

פירוש:
ויאריאל סירבה היום להצעתה של מועדון הפאר האנגלי צלסקיי על כרוסס בלמה המושאל לרקא.


קרדיט לגול.