#1

אחרי כל הגינויים מימין ומשמאל לאירועים האלימים במדינה, זה היה עניין של זמן עד שמישהו יעזור לכתוב גינוי אוטומטי. ממילא כל הגינויים אותו דבר
לכתבה המלאה