#1

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 8.6% מבעלי התארים בתחומי האמנות ו–7.9% מהאקדמאים בתחומי הרפואה חיים כיום מחוץ לישראל. תופעת בריחת המוחות חמורה במיוחד בתחומי המדעים, כ-18% מבוגרי מכון ויצמן למדע שוהים בחו"ל
לכתבה המלאה