#1

החברה הבהירה כי העדכון לחלונות 10 יגיע למשתמשי חלונות 7 ו-8 בהדרגה, כאשר עדיפות תינתן לנסיינים וללקוחות שהזמינו שדרוג ושכל היישומים שלהם עודכנו
לכתבה המלאה