#1

צעירה סינית ילדה בת על רצפת אינטרנט קפה, השאירה אותה שם וחזרה למשחק שלה. היא סירבה להצעות לנקות את עצמה ולהילקח לאמבולנס
לכתבה המלאה