#1

Moovit הישראלית מוציאה את גרסה 4, עם עיצוב חדש ומערכת דיווחים משודרגת שתעודד נוסעים לספר לאחרים על צפיפות באוטובוסים ובתחנות, אוטובוסים שלא עוצרים ואפילו פקקים שצפויים לגרום לעיכובים בזמני ההגעה
לכתבה המלאה