#1

המסלול האקדמי המכללה למינהל וברוך קולג' בניו-יורק משיקים תכנית ייחודית המעניקה תואר ישראלי ותואר אמריקאי במנהל עסקים. התואר יילמד באנגלית, ויפנה לסטודנטים בעלי ניסיון ניהולי מוכח
לכתבה המלאה