#1

הקובץ גדול יותר ולא כולל תוספות, אבל מספר גדול של באגים תוקנו וחורי האטבחה נחסמו. לפחות עד הפריצה הבאה
לכתבה המלאה