#1

CES: כבר כל כך התרגלנו למקלדת שזה לא ממש ברור איך אפשר להסתדר בלעדי. מחשב הסאפורט של HP מוכיח שאפשר: הוא סוקר עצמים שמונחים על המשטח, הופך אותם למיצגים דיגיטליים ובעזרת מגע מאפשר לשנות אותם
לכתבה המלאה