#1

כניסה לאתר האינטרנט מהדפדפן וצילום קוד QR שיופיע בדפדפן באמצעות וואטסאפ - זה כל מה שתצטרכו כדי להתחיל להשתמש בוואטסאפ גם מהמחשב, ממש בקרוב
לכתבה המלאה