#1

האנציקלופדיה החופשית הצליחה להרגיז גולשים, ואף חברים בכירים בה, לאחר שהחלה להפריע לגולשים בבקשות לתרומות. זאת, למרות שלפי דוחותיה הכספיים היא כלל לא זקוקה להן
לכתבה המלאה