#1

Rinbw, האפליקציה הראשונה של Beta Popcorn, משלבת עדכוני וידאו קצרים מהחברים הקרובים בספר הטלפונים. המייסד, איתי אדם, שגייס את הכסף לחברה עוד לפני הרעיון: אנחנו זורמים עם הרעיונות




לכתבה המלאה