#1

ה ח י ד ה :
הדוד משה אוכל כל יום ביצה קשה. הוא לא מקבל אותה מאף אדם, לא קונה מאף אחד, וגם אין לו תרנגולת. איך יכול להיות ?

קל קל קל קל מאוד ! ~

בבררכה :
אלמוג לוי !