#1

1:0 [מהו היחס?]


מצא מילה בת שלוש אותיות אשר לה אות אחת משותפת ובאותו מקום בדיוק, עם כל אחת משלוש המילים הבאות:
אחת אפס יפת

את הפיתרון יש לרשום בלבן @


בברכה :
אלמוג לוי !