#1

המפה המראה איפה הייתם ומתי מעוררת ביקורת על החדירה של גוגל לפרטיותנו. אפשר לכבות אותה, כמובן, אך החדירה לפרטיות לא תיפסק לחלוטין לאחר מכן
לכתבה המלאה