#1

נדמה שרף האלימות וחוסר הסובלנות בתוך החברה הישראלית עלה לשיא שלילי שספק אם ידענו נרחב ומכוער כמותו. קבוצות מאורגנות סורקות את הרשת ושולחות איומים מילוליים כלפי מי שמביע דעה שונה או ביקורתית. חלק מהדוברים גם סבלו מאלימות פיזית כלפיהם וכלפי משפחותיהם ומפגיעה ברכושם
לכתבה המלאה