#1

להשתיק קבוצות נבחרות בשעות שונות, לשלוח ציורים לחברים ולהשתמש בצלילי המחשה למצבים שונים - האפליקציות שיעלו את ההתכתבויות שלכם ברמה
לכתבה המלאה