#1

הרווק המבוקש והתפוסה הלוהטת חולקים קבוצת אימון חדשה ונתפסו בעדשת המצלמה בזמן פעולה. אם דיבורים, צחוקים ושתיית מיצים נחשבים לתזוזה
לכתבה המלאה