#1

עוד כמה שעות יצעד שבת אל החופה עם בחירת ליבו וישבור את הכוס. בצהריים הוא הגיע למדוד את חליפת החתן שלו ולבדוק שהכל יושב עליו בול. שמחה גדולה הלילה
לכתבה המלאה