#1


האלימות נגד נשים המוזכרת כמעט בכל שבוע באמצעי המדיה השונים הביאו את דיה וגשל ורות שכטר לעשות מעשה - מתוקף פעילותן בארגון השומר החדש, שם הן מסייעות להגן על שטחי חקלאים במקביל להשתתפות בשיעורים של קרב מגע, הן החליטו להפיץ את התורה ומזמינות את כולן להשתתף בשיעור הגנה עצמית

קרא עוד...