#1


מה קורה לעץ כשהוא מזדקן, האם הוא מצמיח ענפים חדשים שממשיכים את דרכו או שיש צורך להיפרד ממנו לשלום כדי לאפשר מקום לעץ חדש? מדוע צריך לנטוע במרווחים גדולים וכיצד כריתת עצים מצילה את היער? הגענו ליער ביריה יחד עם אלי חפוטה, יערן קק"ל, וביררנו את העניין

קרא עוד...