#1

במסגרת יוזמת החינוך של אינטל, משווקים בלבנון (ובמדינות נוספות בעולם, חוץ מישראל), מחשבים לתלמידים המכילים את טכנולוגיית המגע של חברת N-Trig הישראלית. מדוע לא גם בישראל?
לכתבה המלאה