#1

תיקון חדש לחוק למניעת הטרדה מינית מאפשר להטיל חמש שנות מאסר על מי שמפיץ תכנים מיניים באינטרנט בכלל וברשתות חברתיות בפרט; גם אם רבים מסכימים שזוהי חקיקה חשובה, התיקון משאיר הרבה שאלות פתוחות - שהתשובה עליהן תגדיר עד כמה הוא יחולל שינוי אמיתי
לכתבה המלאה