#1

CES 2014: אוזנייה חכמה המבוססת על הפעלה קולית ומסוגלת להבין דיבור, מחשב זעיר בגודל של כרטיס זיכרון, כוס קפה ומחמם בקבוקים בהם שולב המחשב, משחקי מציאות רבודה ועוד - אינטל חושפת את העתיד
לכתבה המלאה