#1

הסכום הכולל של העסקות בהן היו מעורבות קרנות הון סיכון מהווה 63% מכלל התקבולים מאקזיטים ישראליים ב-2013 שלפי דו"ח IVC עמדו על 6.64 מיליארד דולר
לכתבה המלאה