#1

בעקבות הבלבול מריבוי הסוגים של תקעי USB, החליטו החברות המפתחות את התקן לעבור לסוג חיבור חדש שיתחבר לכל מכשיר בכל כיוון ויחליף את כל החוטים הקיימים
לכתבה המלאה