#1


תמונות של רכבת הסאבווי המוצפת בניו יורק אחרי סופת הוריקן עושות יותר כותרות מטילים שנופלים בדרום ישראל כבר זמן רב. יחד עם זאת, השיקום עבור שני הקצוות הוא ארוך טווח ולעיתים נשכח. בעשור של טכנולוגיה מתקדמת, נדמה שמה שלא מצטלם טוב הופך לנטל על העמותות השונות שלא שוכחות דבר

קרא עוד...