#1

פתחתי בקשה לפתיחת פורום חדש- קניות וצרכנות .

אני גם מעוניין לנהל אותו. אדאג לכתיבה באופן שוטף.