#1


לקראת אירוע מיוחד הכולל תערוכות צילום אמנות ואוכל בהן נשים שכולות, ישראליות ופלסטיניות, מציגות את הנרטיבים האישיים והלאומיים של שני הצדדים ואת תפקידן של נשים ביישוב סכסוכים, אם שכולה משתפת

קרא עוד...