#1


"כיום אינני יכולה לדמות את הסביבה הלימודית בכיתה ללא המחשב. המחשב שינה את מהלך השיעור והשפיע באופן חד משמעי על הקשב והריכוז של תלמידיי. במהלך השיעור אני מדגימה את החומר הנלמד באמצעות המחשב, שיעורי הקריאה והחשבון בכיתתי מועברים באופן מוחשי ותוסס יותר". מורה לחינוך מיוחד מספרת על השינוי הנגרם מתוכנית "מחשב נייד לכל מורה"

קרא עוד...