#1


"החברה הבדואית עברה טלטלה גדולה שנותנת אותותיה עד ימים אלו עם המעבר מחיי הנוודות לחיי קבע. שינוי זה השפיע רבות גם על הנשים הבדואיות שאיבדו מהסמכויות והתפקידים שלהם במבנה הבית והמשפחה". בדר אלפראונה-עאמר מספרת על הפעילות למען הקהילה וההחלטה לפתוח משרד ברהט

קרא עוד...