#1

אתר נגד אלכוהול וסמים:http://cms.education.gov.il/educatio...yot/ychida.htm

*למי שמכור.