#1

rcon kickid תרשום אחרי הפקודה הזאת את הסטים איידי שלו ואז זה יתן לו קיק
rcon_password כדי להתחבר לאדמין
rcon sv_password " "בין המרכאות להשים את הסיסמא שאתה רוצה שיהיה לסרבר
rcon say אתה יכול לרשום דברים דרך האדמין
rcon sv_alltalk 1 שכולם יכולים לדבר וכולם שומעים אחד תשני
rcon sv_alltalk 0 שרק הקבוצה שלך יכולים לשמוע אותך
rcon mp_restartgame 1 - כאשר אתם רושמים פקודה זו,זה יעשה ריסטרס למשחק ויתחיל מחדש תמערכה 0-0. המספר 1 אומר תוך כמה שניות זה יעשה תריסטרט להתחיל מהתחלה.
rcon mp_freezetime לאחר הפקודה הזאת יש אפשרות להשים מספר וזה הזמן שלאחר שמתחילים סיבוב זה הזמן שמחכים עד לתחילת הסיבוב.
rcon mp_autoteambalance 1-0 הפקודה הזאת שימושית עם יש בסרבר שלכם למשל 8 שחקנים בקבוצה אחת ו4 שקחנים בקבוצה שנייה הפקודה הזאת גורמת שלאחר שמסתיים סיבוב היא גורמת לאיזון בין הקבוצות
rcon sv_airaccelerate 9999 הפקודה הזאת מיועדת בשביל מפות גלישה בלבד כדי שיהיה אפשר לגלוש.
sv_cheats 0-1 עם אתם שמים 0 לאחר הפקודה אז אין אפשרות להשים פקודות שגורמות לצ'יטים ו-1 אפשר להשים פקודות שגורמות לך להיות צ'יטר
rcon sv_voiceenable 1 הפקודה הזאת היא כדי שכולם שיהיה אפשר לשמוע את כולם ועם-0 כדי שלא ישמעו אף אחד שהוא מדבר.
rcon changelevel אחרי הפקודה לרשום לרשום את שם המפה שאתה מעוניין להחליף בסרבר
rcon mp_startmoney 800 - זה עושה עם כמה כסף תתחילו,כמובן שאפשר לשנות את ה 800 ליותר
rcon mp_roundtime 5 - פקודה זו מחליטה כמה זמן הסיבוב ימשך,אפשר לשנות ת 5 דקות למשהו אחר כמובן.
rcon mp_buytime 1 - פקודה זו אומרת כמה זמן יהיה זמן הקניות,אפשר לשנות ליותר,וכמובן גם לפחות זמן.
rcon bot_difficulty 1-4 - פקודה זו אומרת איזו רמה יהיו הבוטים,1-4 כאשר 1 הכי קל 4 הכי קשה.
rcon bot_add - פקודה זו מוסיפה בוט למשחק.
rcon sv_gravity 1/800/150 - תבחרו או 1 או 800 או 150,1 מאפשר לכם להישאר באוויר ממש הרבה זמן,ויש לכם אפשרות לנווט את הכיוון,כיוון שזה ממש הרבה זמן באוויר. 150 קפיצה גבוהה אבל בערך ל 5 שניות. 800 קפיצה רגילה.
rcon quit - פקודה זו מאתחלת תסרבר,עושה שכול הבאנים ירדו.
פקודות ראשיות

rcon_password pass = רושמים את הסיסמא של הסרברpass כניסה לאדמין, במקום
status = של השחקנים SteamID מצב, יש שם את ה-

rcon changelevel de_dust2 =אפשר לרשום מפה אחרת de_dust2 משנה למפה

rcon kickid SteamID = לרשום את שלו SteamIDלשחקן, איפה שה- kick לתת

rcon banid SteamID = לרשום את שלו SteamIDלשחקן, איפה שה- ban לתתBotפקודות

rcon bot_add = למשחק Bot מוסיף

rcon bot_difficulty 1 =, 1 הכי קל ו-4 הכי קשה Bot- רמת הMP פקודות

rcon mp_buytime 1.5 = זמן קניית הנשק, פה זה דקה וחצי

rcon mp_c4timer 45 = כמה שניות יקח לפצצה להתפוצץ

rcon mp_chattime 10 = כמה שניות הודעה בצ'אט תישאר

rcon mp_flashlight 0 = הפנס לא פעיל, שמשנים ל-1 אפשר להדליק פנס

rcon mp_forcecamera 1 = שינוי זווית המצלמה של השחקנים המתים

rcon mp_freezetime 6 = להקפיא את השחקנים 6 שניות בזמן קניית הנשק

rcon mp_friendlyfire 0 = אי אפשר לפגוע בקבוצה שלך, עם משנים ל-1 ניתן לפגוע

rcon mp_restartgame 1 = איפוס המשחק, כל התוצאות יתאפסו

rcon mp_roundtime 5 = דקות לכל סיבוב, פה זה 5 דקות

rcon mp_startmoney 800 = כמה כסף כל שחקן יתחיל שהוא נכנס לסרבר

rcon mp_timelimit 20 = כל כמה דקות להעביר מפה אוטומטי

rcon mp_winlimit 20 = אחרי על כמה נצחונות מעבירים מפהSV פקודות

rcon sv_alltalk 1 = כולם יכולים לדבר עם כולם, לשינוי במקום 1 לכתוב 0

rcon sv_cheats 0 = חוסם צ'יטים בשרת, להפעלת הצ'יטים במקום 0 לרשום 1

rcon sv_gravity 800 = כח משכיחה רגיל, לקפיצות גבוהות לשנות למספר כמו 350

rcon sv_maxspeed 320 = מהירות המשחק, מספר גדול יותר יעשה יותר מהיר

rcon sv_password pass = pass לשים סיסמא לסרבר, במקרה הזה הסיסמא תיהיה

rcon sv_password none = למחוק את הסיסמא שבסרבר

קרדיט לפורום אחר