#1

סוס פוני

פוני הוא שם כולל למספר מינים בעלי מאפיינים משותפים, בסוג סוס בתוך משפחת הסוסים.
פוני מוגדר ככל אחד ממיני הסוסים שבהם גובה מפרקתו של פרט בוגר אינו עולה על 1.47 מטר (4.83 רגל). למרות זאת, בשפת הדיבור יש המכנים בשם "פוני" גם סוסים נמוכים מהממוצע שאינם עונים להגדרה זו.
בהשוואה לסוסי הבית,רעמתם של סוסי הפוני מעובה וסמיכה יותר, עור גופם מכוסה בפרווה, רגליהם קצרות יותר, עצמותיהם כבדות יותר, ראשיהם קצרים יותר ומצחם רחב.
מקורם של סוסי הפוני במינים של סוסי פרא קטנים פיזית שרעו בסביבתם הטבעית , בויתו על ידי האדם, ומאפייניהם הושבחו על ידי הרבעה מתוכננת. ביות סוסי הפוני נעשה למטרות מגוונות, במיוחד באזורי בריטניה ולאנריד בעבר. הסיבה להשבחת סוסי ה"פיט - פוני", למשל, הייתה לצורך שימוש בהם במכרות פחם, עד המאה ה-20, עקב מידותיהם הקטנות וחוזקם הפיזי. בזכות מידותיהם הם יכלו לעבור במערות צרות ונמוכות יחסית, תוך נשיאת משא על גבם.
מינים אחרים של סוסי פוני שימשו למעבר בדרכים צרות שבהן היה המעבר לא נוח או לא אפשרי לסוס הממוצע, ואחרים שימשו כסמל סטטוס, וכאמצעי רכיבה לילדים. על מינים אחדים של סוסי פוני יכולים גם מבוגרים לרכב, מאחר שסוסי פוני הם לרוב חזקים במיוחד.
סוסי פוני נחשבים בדרך כלל כבעלי חיים אינטיליגנטיים. קיימים מקרים שבהם נוהגים סוסי הפוני בעקשנות, ואף רוחשים בוז כלפי האדם. מקרים אלה מופיעים בעיקר במקרים של סוסי פוני שלא אומנו כראוי, או שגדלו בתנאים של הזנחה.
סוסי פוני שאומנו על ידי ילדים ולא על ידי אנשי מקצוע מיומנים עשויים להיות מפונקים ועקשנים, מכיוון שבדרכי האימון שלהם לא נעשתה הכחדה של התנהגויות שליליות. באימון נכון, יכולים סוסי פוני להיות בעלי חיים חברתיים ומשתפי פעולה, שיכולים לסייע בלימוד רכיבה על סוסים. למרות האמור לעיל, מבין סוסי הרבייה השונים, סוסי הפוני אינם בהכרח בעלי המזג הנוח ביותר, וזאת למרות ההטעיה לכאורה שבמידותיהם הקטנות.


קרדיט לאתר אחר.