#1

פקודות של GM\Admin:
מספרי המפות:
0= lorencia 130/130
1 = dungeon 2: 233/126
DUNGEON 3: 3/85
2 = devias 199/42
3 = noria 176/110
4 = losttower: LT1
208/78 :LOSTTOWER3
86/166 :LOSTTOWER5
LOSTTOWER7: 8/85
6 = Arena 63/160
7 = Atlans 24/19
8 = Tarkan 187/58
9 = Devil Square
10 = 15/13 ניגמר: 47/205 ICARUS
11 = Blood Castle 1 START: 15/13 End: 15/94
12 = Blood Castle 2 Start: 15/13 End: 15/94
13 = Blood Castle 3 Start: 15/13 End: 15/94
14 = Blood Castle 4 Start: 15/13 End: 15/94
15 = Blood Castle 5 Start: 15/13 End: 15/94
16 = Blood Castle 6 Start: 15/13 End: 15/94
דגומא איך לישתגר למפות

move ManBan 0 125 125/
איפה שכתוב ManBan
אתם רושמים את השם שלך השחקן שלכם .
פשוט מאוד .
-------------------
חסימת והחזרת היכולת לדבר: (חסימה disablechat) (החזרהenablechat)

דוגמא:disablechat username/
עכשיו חסמתי את הדיבור לשם הדמות שכתבתי

איפה שכתוב username
אתם רושמים את השם של השחקן שלכם .
---------
טוב עד כאן המדריך .
מקווה שעזרתי לכם קצת .
חשוב לדעת שGM זה לא שחקן רגיל זה עוזר של מנהל השרת .